Jouw talent, jouw toekomst.

Topsport Talentschool | Topsport Talentstatus

Topsport Talentschool Thorbecke is één van de oprichters van stichting EVOT (voorheen LOOT) en één van de grootste Topsport Talentscholen van Nederland. Dat betekent dat we veel leerlingen op school hebben die door hun sportbond als (top)talent zijn aangewezen. Een Topsporter met een officiële status kan bij ons extra faciliteiten krijgen, zoals vrijstelling voor bepaalde vakken en van onderwijstijd. Je wordt begeleid door een studiebegeleider. Die zorgt ervoor dat het schoolrooster past bij de uren die je mist vanwege training en/of een wedstrijd. Dit vereist persoonlijke begeleiding en facilitering. Daarom streven we ernaar om voor al onze leerlingen een maatwerkprogramma op te stellen. Want bij ons haal je het diploma op het niveau dat bij je past, om zo optimaal te kunnen blijven presteren op het gebied van sport!

 

Informatievideo stichting EVOT

Topsport Talentstatus 

Je kunt alleen gebruik maken van onze topsportfaciliteiten als je beschikt over een erkende talentstatus. Voor topsporttalenten wordt die status verstrekt door NOC* NSF.

Er bestaan verschillende statussen, waarvan voor middelbare scholieren de meest voorkomende de beloftestatus is. Of jij die status krijgt is uiteraard afhankelijk van het sportniveau.

Maar ook van de tak van sport en het topsportontwikkelings-programma waar jij aan deelneemt. De bond van de betreffende sport moet aangesloten zijn bij NOC*NSF. Dat is bij verreweg de meeste, maar niet bij alle, sporten het geval.

Belangrijk: de school speelt geen enkele rol en heeft geen invloed op het verstrekken van een talentstatus. Die rol is voorbehouden aan de sportorganisatie, de bonden en NOC*NSF.

Wil je meer weten over Topsport Talentstatussen of speciale faciliteiten op maat, kijk dan op: www.evot.nl 

Ben je benieuwd naar ons begeleidingsprogramma. Of wil je keer langskomen? Neem dan contact op met:
 

Joël Manusama, teamleider Topsport en DaMu 
T 010 289 04 65
M 06 19 45 84 45 
E jmanusama@thorbecke-talentschool.nl

DAMU-school

Onder schooltijd dansen!
Dat kan in onze eigen dansstudio’s

In samenwerking met Lucia Marthas - Institute for Performing Arts bieden wij het vooropleidingstraject aan voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wij maken het mogelijk om voorbereidend kunstonderwijs te combineren met regulier onderwijs. Je wordt begeleid door een studiebegeleider. Die zorgt ervoor dat het schoolrooster past bij de uren die je mist vanwege training. Dit vereist persoonlijke begeleiding en facilitering. Daarom streven we ernaar om voor al onze leerlingen een maatwerkprogramma op te stellen. Want bij ons haal je het diploma op het niveau dat bij je past, om zo optimaal te kunnen ontwikkelen op het gebied van podiumkunst!

 

Lucia Marthas - Institute for Performing Arts

Auditie doen of nieuwsgierig?

Voor de DAMU-vooropleiding moet je auditie doen. Deze vindt meestal plaats in maart, dus voordat je je kunt aanmelden bij ons op school. Inschrijven voor de auditie kan via de link (button) hieronder. 

Wil je meer weten over stichting DAMU of meer informatie van het Performing Arts programma van Lucia Marthas, kijk dan op de website van de stichting DaMu en/of van Lucia Marthas met behulp van de links onder aan deze pagina.

Ben je nieuwsgierig naar onze DAMU-vooropleiding. Of wil je keer langskomen? Neem dan contact op met:

Joël Manusama, teamleider Topsport en DaMu 
T 010 289 04 65
M 06 19 45 84 45 
E jmanusama@thorbecke-talentschool.nl

Larissa de Vries, coördinator vooropleiding Lucia Marthas Rotterdam
E larissa@luciamarthas.nl